Fabriksgatan 25 A
891 33 Örnsköldsvik

070 - 66 148 16

 

Lokala hjälpfonden:

BG 5695-7277

Studiecirklar

Vi lär oss tillsammans

I studiecirkeln är allas deltagande en förutsättning för framgång. Gruppen träffas för att diskutera erfarenheter, få kunskap och ha trevligt. Klimatet ska vara öppet och tryggt.

Exempel på studiecirklar:

  • Samtalscirkel för hjärtsjuka "Vän med ditt hjärta"
  • Samtalscirkel för lungsjuka "Nya andetag"
  • Kolcirkel
  • Stresshantering
  • Kostcirkel
  • Hjärt- och lungräddning

Kontaktperson är Gerd Röschmann 0660-527 01

Hjärt- och Lungsjukas förening - Örnsköldsvik