Fabriksgatan 25A
891 33 Örnsköldsvik

070 - 66 148 16

Lokala hjälpfonden:

BG 5695-7277

Vår styrelse

Föreningens nav

Ordförande Tage Söderlind

073-032 68 95

Vice ordförande Hans Vestman 0660-22 01 10
Kassör Bo Dufva 0660-811 83
Sekreterare Britt Falk 070-213 50 26
Ledamot Jeanette Norgren 0660-510 32
Ledamot Sonia Seidevall 070-235 63 62
Studieorganisatör Gerd Röschmann 0660-527 01
Ersättare Vega Näsström 0660-37 57 14
Ersättare Lage Dahlqvist 070-336 42 76

elsen sammanträder 8 ggr / år.


Styrelsens arbetsuppgifter

Styrelsen är ett arbetslag vars ledamöter täcker in många kompetensområden. Dess huvudsakliga uppgifter består av samordning av medlemsmöten; kontakter med andra lokala föreningar och media; tillhandahåller information; ansvar för ekonomi; föra protokoll och arkivera dessa; ansvarar för utskick av kallelser och brev; planera verksamheten.

Förutom styrelsen finns även revisorer som bl a kontrollerar verksamhetens legitimitet och bistår med råd i ekonomiska frågor.

Vi har också Eftervårdsombud (EVO). Dessa personer är resurser i arbetet med utvecklingen av föreningens program för både hjärt- och lungsjuka. Läs mer om dessa här.

Sidan uppdaterades den 28 februari 2017